Diskuze

Cílem diskuzí(komentářů) na těchto stránkách je poskytnout prostor, kde se lidé mohou setkávat a vyměňovat si své názory či postřehy nohejbalu. Aby ovšem tento prostor mohl existovat, musí v něm platit určitá pravidla. Tím, že člověk vstupuje do diskuse, vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. V opačném případě si  vyhrazuji právo bez předchozího upozornění skrývat nevhodné příspěvky z diskusí(komentářů) na nohejbalhaje.cz tak, že budou viditelné jen pro jejich autora. Případně, při opakovaném porušování pravidel, mohou zablokovat zobrazování všech příspěvků daného autora…

Prosíme vás, dodržoujte zákony,  nezneužívejte tento prostor ke spamování či komerčním aktivitám a buďtě sluší. Dále, abyste k ostatním přistupovali s úctou, neútočili na ně, nezneužívali diskusí k výhrůžkám, obtěžování, nevnucovali své názory ostatním.

Na této stránce můžete plně diskutovat. Popřípadě můžete přejít na diskuzní stránky Nohejbalu ZZZZ

Takže nohejbalu zdar!

 

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email