ZÁPIS 1 / 2014

 

z Plenární schůze Komise nohejbalu Plzeň-jih, která se konala v pátek 21.3.2014 od 19 hod. do 21 hod. v restauraci U Bizona v Čižicich.


Přítomni :  25 účastníků (viz prezenční listina), schůzi řídil a zapsal pan M.Sušánka.

Zápis obdrží :  členové VV KN Plzeň-jih, družstva přeboru Plzeň-jih, KNS Plzeňský kraj, VV ČNS, STU Plzeň-jih.

Program :

1.  Zahájení

2.  Vyhodnocení Přeboru družstev Plzeň-jih 2013

3.  Přebor družstev Plzeň-jih 2014

4.  Finance

5.  Různé

6.  Závěr

Ad 1/   Po krátkém zahájení byla provedena kontrola účasti zástupců oddílů dle prezenční

Ad 2/   VV KN vyhodnotil Přebor družstev 2013.

Družstva na 1. – 3. místě ve skupině A i B obdržela poháry a diplomy (NO Háje, TJ Sokol ČB Prádlo A,  AVZO Čižice A, TJ Sokol Kasejovice, TJ Úslavan Ždírec, SK Vodokrty B). Všechna zúčastněná družstva v soutěži obdržela diplomy.

Ad 3/   VV KN schválil přihlášky do soutěže, přihlásilo se 15 družstev, jmenovitě viz níže rozlosování.

Družstva, která jsou zaregistrována u ČNS zaplatila startovné 400,-Kč; družstva, která požádala o přidružené členství v ČNS (Střížovice, Skašov) zaplatila startovné 600,-Kč. Pokuty 2013 zaplaceny.

Plenární schůze KN schválila systém soutěže:

Dvě skupiny – A a B.  Rozdělení do skupin dle umístění v Přeboru z roku 2013. Systém soutěže každý s každým dvoukolově ve skupině. Družstvo na 1. místě ze skupiny A má zajištěný postup do Kvalifikace pro KP družstev 2014 a  ostatní dle zájmu. Družstvo na posledním 8. místě ve skupině A sestupuje do skupiny B. Družstvo na 1. místě  ze skupiny B postupuje do skupiny A.

Plenární schůze KN schválila start hráčů z jiných oddílů v soutěži:

Hráči kategorie dorostu bez omezení. Hráči kategorie mužů do výše OP. Hráči z jiných okresních přeborů mohou hrát v okresním přeboru Plzeň-jih max. dva z jednoho družstva OP.

Fluktuace: na soupisce max. tři fluktuující hráči. V zápise o utkání povoleni dva fluktuující hráči.

Soupisky družstev předány STK KN panu Hrubému. Dopisování na soupisky – kdykoliv nový hráč, se schválením komise hráč, který dříve už hrál nějakou soutěž. Družstva předkládají potvrzené soupisky před utkáním.

Plenární schůze KN schválila termínový kalendář v souvislosti s počtem přihlášených družstev a schváleným systémem soutěže. Podrobnosti viz „Termínový kalendář Plzeň-jih 2014“, s rozesláním do 31.3.2014.

VV KN provedl rozlosování soutěže.

Družstvům byla přidělena čísla:

Skupina A:  ON Háje –1, TJ Sokol Kasejovice–2, TJ Sokol Černý baron Prádlo A –3,  Střížovice –4, TJ Bezinkáři Roupov –5, ZCHP Bzí –6, AVZO NC Čižice A –7, SK Vodokrty A –8.

Skupina B:  TJ Sokol Černý baron Prádlo B –1, NK Třemšín –2, SK Vodokrty B –3, TJ Úslavan Ždírec –4, AVZO NC Čižice B –5,  Brutus team Skašov –6, TJ Řenče –7.

Podrobnosti viz „Rozlosování přeboru družstev mužů Plzeň-jih 2014, s rozesláním do 31.3.2014.

Plenární schůze KN schválila:

– pro družstvo Střížovice a Skašov vyjímku z Pravidel ČNS čl. 1.2.4 Povrch hrací plochy, povolen povrch hrací plochy asfalt.

– třetí set v zápasu se hraje od 0:0.

STK různé

Povinnost domácího družstva je hlášení výsledků na telefonní číslo 606526700, 602547906  nebo formou SMS ihned po utkání, nejdéle do NE večer hracího týdne do 18,00 hodin. Za nenahlášení výsledku pokuta 50,-Kč.

Povinnost domácího družstva je zaslání originálu zápisu poštou nebo elektronicky do 14 dnů po utkání na adresu: Václav Hrubý st., Háje 26, 334 01 Přeštice nebo vaclavhrubyst@seznam.cz.  Za neodeslání zápisu pokuta 50,-Kč.

Utkání, která budou přesunuta musí být odehrána v nejbližším možném termínu po změně daného termínu. Na návrh termínu na náhradní utkání domácího mužstva se obě družstva musí domluvit. Vyjímka změny utkání je počasí. Nejpozději lze žádat o přeložení zápasu 24 hod předem, pak nahlásit kontumaci nebo odehrát.

Okresní přebor trojic
Uspořádání přeboru bude řešeno během sezony, návrh na pořadatele TJ Řenče, termín bude oznámen.

Ad 4/   Finance

Hospodář pan Kulík informoval o hospodaření KN.

Stav k 21.3.2014 po PS:

Pokladna hospodáře KN PJ: zůstatek z 2013 – 6375,-Kč; příjmy 2014 – 6750,- Kč; výdaje 2014 – 5935,-Kč; Celkem zůstatek 7190,-Kč;

Pokladna STU PJ:  107,-Kč;

Zisk (zůstatek ) celkem  7297,-Kč .

Ad 5/   Různé

Pan Ladislav Gaiger (předseda KNS PK) informoval o nohejbalovém hnutí v Plzni-městě, Plzeňském kraji a v ČNS. Pan Miroslav Sušánka podal informace o změně Pravidel ČNS a o nohejbalovém dění v Plzeňském kraji.

Ad 6/   Pan Sušánka poděkoval přítomným za účast na PS a za činnost v hnutí na Plzni-jihu.

21.3.2014                                                                                                     Miroslav Sušánka    v. r.

Předseda KN PJ

It's only fair to share...Share on FacebookPrint this pageTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone